Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

SME Fund - podpora pro malé a střední podniky 

Malé a střední podniky (MSP) mohou od 23. ledna do 15. prosince 2023 podávat žádosti o financování práv v oblasti duševního vlastnictví z fondu pro MSP Ideas Powered for Business, což je grantový program EU, který byl vytvořen za účelem pomoci MSP z EU v oblasti práv duševního vlastnictví. Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Bližší informace včetně způsobu podávání žádostí jsou k dispozici na webových stránkách EUIPO.