Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dne 29. června byla zveřejněna zpráva, kterou připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) společně s Evropskou observatoří pro porušování práv duševního vlastnictví při Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) s názvem Proč země dovážejí padělky? Obchod s padělaným zbožím představuje vážné riziko pro hospodářský růst, zdraví a bezpečnost spotřebitelů a životní prostředí. Padělané jsou zasílány prakticky do všech zemí na všech kontinentech. Tato zpráva se zabývá profily destinačních ekonomik v celosvětovém obchodu s padělaným zbožím. Využívá kvantitativní analýzu ke zkoumání socioekonomických rysů různých zemí, včetně statistického vztahu mezi dovozem padělků a vybranými pozorovatelnými socioekonomickými faktory.

Kompletní zpráva a shrnutí výkonů.

Všechny studie a zprávy Observatoře.