Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie EPO a EUIPO: Patents, trade marks and startup finance

Evropský patentový úřad (EPO) ve spolupráci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zveřejnili společnou studii Patents, trade marks and startup finance. Studie přináší mj. tato zjištění:

  • České startupy patří v rámci Evropy mezi nadprůměrné přihlašovatele průmyslových práv k ochraně.
  • Vlastnictví registrovaných práv k duševnímu vlastnictví dramaticky zvyšuje pravděpodobnost, že startup získá finanční prostředky.
  • Některá průmyslová odvětví využívají ochranu duševního vlastnictví více než jiná. Zdaleka nejvíce si své duševní vlastnictví chrání startupy v oblasti biotechnologií, přičemž téměř polovina z nich využívá patenty nebo registrované ochranné známky.
  • Tzv. „deep tech“ startupy mají zvláštní problémy při vývoji průlomových technologií, které vyžadují velké investice a dlouhé dodací lhůty. Takové startupy mohou těžit zejména z patentů a ochranných známek, aby přilákaly „trpělivé“ investory.

Více informací