Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie EUIPO o rozhodování spotřebitelů kupovat padělky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vydal dne 17. 10. 2023 studii „Chuť na padělky – jak se rozhodují spotřebitelé?“

Studie předložila respondentům řadu nákupních scénářů s různými pravými a falešnými výrobky, které zahrnovaly různé kombinace vlastností. To výzkumníkům umožnilo simulovat nákupní rozhodnutí v reálném světě a zjistit, které vlastnosti jsou pro spotřebitele nejdůležitější a jak mezi nimi vybírají. Studie byla provedena online v 10 členských státech EU (DE, EE, EL, ES, FR, IT, NL, PL, RO a SE) mezi respondenty ve věku 15 let a více. Bylo provedeno celkem 20 389 rozhovorů (minimálně 2 000 v každé zemi).

Studie i její shrnutí jsou k dispozici v anglickém jazyce: Appetite for fakes - What drives consumers’ choice?