Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie Evropského patentového úřadu (EPO): Ženy vynálezkyně se v letech 2010-19 podílely na méně než 1/7 evropských patentů

Nová studie, kterou dnes zveřejnil Evropský patentový úřad (EPO), přináší zjištění, že pouze 13,2 % vynálezců v Evropě jsou ženy. U přihlášek z České republiky je počet žen ještě nižší – pouze 11,7 %. Studie, první svého druhu zveřejněná EPO, je založena na procentu žen vynálezkyň uvedených na všech přihláškách evropských patentů od roku 1978 do roku 2019. Navzdory tomu, že zastoupení vynálezkyň stoupá (z pouhých 2 % na konci 70. let na 13,2 % v roce 2019), je v této oblasti stále patrný velký rozdíl mezi muži a ženami. Cílem studie je poskytnout data o ženách vynálezkyních v různých zemích, časových obdobích, technologických oblastech a profilech žadatelů o patent.

Tisková zpráva (pdf, 188 kB)

Více informací