Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie o ekonomických dopadech padělání ve třech odvětvích

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo dne 16. 1. 2024 studii „Hospodářský dopad padělání v odvětví oděvů, kosmetiky a hraček v EU“.

Změny ve spotřebě zboží v posledních letech, zvýšený prodej přes internet a dostupnost nových informací o padělání si vyžádaly vypracování nové řady modelů pro měření ekonomického dopadu padělání. V odvětví kosmetiky a hraček navíc představuje padělání významné zdravotní a bezpečnostní riziko pro spotřebitele.

Studie (v anglickém jazyce) i její shrnutí (v českém jazyce) jsou k dispozici na stránkách EUIPO.