Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Vzhledem k provozním důvodům Úřadu a k opatřením České národní banky v souvislosti s roční účetní uzávěrkou sdělujeme, že pokladna správních poplatků bude ve dnech


30. 12. 2020 od 14,00 hod. a 31. 12. 2020 uzavřena.


Poštovní poukázky k úhradě správních poplatků obdržíte v podatelně Úřadu.
Děkujeme za pochopení