Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Upozornění pro uživatele mezinárodně zapsaných označení původu 

Přistoupení České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen „Ženevský akt“) s účinky ode dne 2. září 2022 umožňuje všem stávajícím uživatelům mezinárodně zapsaných označení původu rozšířit ochranu těchto označení do smluvních stran, které požadují dle čl. 7 odst. 4 Ženevského aktu zaplacení individuálních poplatků. V současné době (ke dni 11. října 2022) je možné po uhrazení individuálních poplatků a následném úspěšném průzkumu příslušného mezinárodního zápisu chránit stávající mezinárodně zapsaná označení původu v těchto třech smluvních stranách: Kapverdy, Kambodža, Samoa. Nejnověji (ke dni 1. listopadu 2022) vyžaduje individuální poplatky i smluvní strana Ghana. Více informací souvisejících s rozšířením ochrany ve smluvních státech se stanovenými individuálními poplatky najdete v sekci Mezinárodní zápis označení původu a zeměpisných označení.