Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Úřad průmyslového vlastnictví zahájil přesun emailových adres na novou doménu upv.gov.cz

Úřad průmyslového vlastnictví zahájil přesun emailových adres na novou doménu upv.gov.cz a klienti Úřadu se tak mohou setkat s emaily z těchto nových adres. Přesun bude u jednotlivých emailových adres probíhat postupně do konce roku 2021. Žádáme veřejnost, aby po tuto přechodnou dobu pro komunikaci s Úřadem nadále využívala primárně adresy na doméně upv.cz.