Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

V pátek 5. listopadu 2021 vláda schválila Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019-2030

Návrh Koncepce byl projednán rovněž Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 3. září 2021.

Návrh Koncepce vládě předložil Ministr průmysl a obchodu, spolupředkladatelem je předseda Úřadu průmyslového vlastnictví.

Návrh Koncepce vzešel z jednání Pracovní skupiny Inovační strategie 2030 a z jednání pracovní skupiny k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Na Koncepci pod vedením ÚPV spolupracovali odborníci ze státní správy, akademické sféry a ze soukromého sektoru.

Cílem Koncepce je nastavit rámec pro efektivní podporu systému ochrany průmyslového vlastnictví, zlepšit chápaní smyslu tohoto systému a posílit tak využívání všech jeho prvků.

ÚPV je koordinátorem aktivit podporujících ochranu průmyslového vlastnictví. Ochrana průmyslového vlastnictví je průřezové téma, které nelze řešit izolovaně pouze v ÚPV. Koncepce ve svých opatřeních zahrnuje i ty aktivity, které jsou v gesci jiných resortů a ve spolupráci s nimi ochranu průmyslového vlastnictví prostupuje do dalších činností státní, veřejné, výzkumné a inovační sféry.

Tímto ÚPV zintenzivní spolupráci s vnějšími partnery, na základě Koncepce bude snadnější např. nastavit podpory v rámci operačních programů, nastavit podporu mediací v průmyslovém vlastnictví, zvýšit povědomí o průmyslovém vlastnictví ve státní správě a další.

Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021-2030 (pdf, 2,8 MB)