Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Veřejná konzultace Evropské komise k revidovanému rámci pro udělování nucených licencí na patenty

Evropská komise spustila dne 7. července 2022 na svých stránkách veřejnou konzultaci k revidovanému rámci pro udělování nucených licencí na patenty, která bude sloužit jako podklad pro přípravu posouzení dopadů. Cílem konzultace je shromáždit názory všech zúčastněných stran, různé důvody a postupy pro vydávání nucených licencí v krizových situacích. Konzultace by měla odhalit nedostatky nucených licencí a jejich dopady na zúčastněné strany. Konzultace je určena držitelům práv duševního vlastnictví, uživatelům technologií a výrobků chráněných duševním vlastnictvím, zdravotnickému sektoru (včetně výrobců generických léčiv, začínajících podniků a sdružení pacientů), orgánům veřejné moci, národním úřadům duševního vlastnictví, neziskovým organizacím, zástupcům občanské společnosti, sdružením spotřebitelů, výzkumným střediskům, Evropské agentuře pro léčivé přípravky a právníkům zabývajícím se duševním vlastnictvím.

Konzultace je k dispozici na portálu Evropské komise Have your say ve 24 úředních jazycích EU a bude otevřena do 29. září 2022.

Více informací a online dotazník