Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Veřejná konzultace Evropské komise ke Zprávě k seznamu sledování padělků a pirátství (Counterfeit and PiracyWatch List Report)

Evropská komise (GŘ pro obchod) zahájila veřejnou konzultaci ke Zprávě k seznamu sledování padělků a pirátství.

Účelem konzultace je identifikovat poskytovatele online služeb a fyzická tržiště nacházející se mimo Evropskou unii, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že se podílejí, napomáhají nebo mají prospěch z podstatného porušování práv duševního vlastnictví, zejména z padělání a pirátství.

Na základě obdržených příspěvků hodlá Evropská komise koncem roku 2022 zveřejnit aktualizovanou verzi Zprávy.

Příspěvky do veřejné konzultace je možné zasílat do 14. února 2022.

Více informací