Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Vydávání listin v elektronické podobě

Upozorňujeme přihlašovatele/majitele průmyslových práv, jejich zástupce a další subjekty, že Úřad od 21.2.2022 přechází na elektronickou podobu následujících listin, které doposud byly vydávány pouze v papírové podobě a odesílány poštou:

  • Osvědčení
  • Patentová listina

Adresátům, kteří jsou držiteli datových schránek, budou odesílány tyto druhy listin v elektronické podobě prostřednictvím datových zpráv. 

Adresátům, kteří datovou schránku nemají, budou všechny listiny zasílány prostřednictvím pošty jako doposud.