Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Vyhlášení termínu odborné zkoušky

Úřad průmyslového vlastnictví po projednání s Komorou patentových zástupců České republiky stanovuje termín konání odborné zkoušky uchazečů o složení zkoušky patentového zástupce na den 29. listopadu 2022. Více informací naleznete v sekci Vzdělávání.