Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Výzkumné zprávy EUIPO týkající se judikatury odvolacích senátů

V rámci Akčního plánu 2021-2026 odvolacích senátů EUIPO bylo publikováno prvních pět výzkumných zpráv týkajících se judikatury odvolacích senátů, které jsou zveřejněny na webových stránkách EUIPO pod Boards of Appelas Publications.

Tyto informativní zprávy se týkají praxe různých oblastí ochranných známek a průmyslových vzorů a budou interně sloužit jako jeden z hlavních zdrojů informací pro odvolací senáty a externě přispějí k postupné koherenci a jednotnosti práva ochranných známek a průmyslových vzorů.

Jsou výsledkem důkladné a objektivní analýzy příslušné judikatury a odrážejí chápání hlavních trendů v judikatuře odvolacími senáty a také možných odchylek v návaznosti na diskusi v rámci jednání odvolacích senátů.