Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Evropský patentový úřad vyzývá uživatele a partnery k účasti na veřejných konzultacích, které by měly přinést podněty pro další strategické směřování Evropského patentového úřadu. Toto směřování by mělo reflektovat probíhající pandemii COVID-19 a implementaci Strategického plánu EPO 2023, zejména v oblastech využívání telekonferencí, digitalizace celého řízení vč. komunikace a úprav prostor budov Evropského patentového úřadu.

Výsledky konzultací se promítnou do dokumentu další politiky EPO „Towards a new normal“, který bude v červnu 2021 předložen ke schválení Správní radě Evropské patentové organizace.

Evropský patentový úřad vyzývá k zasílání podnětů do 16. dubna 2021.

Podněty lze zasílat prostřednictvím elektronického dotazníku, který je k dispozici na níže uvedené internetové stránce EPO, a to na uvedenou e-mailovou adresu: newnormal@epo.org.

Dotazník, průvodní dokument a další informace ke konzultacím jsou k dispozici na stránkách EPO.