Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Změna účtu pro platbu PCT poplatků v EUR od 1.6.2022

ÚPV PŘEDBĚŽNĚ oznamuje změnu účtu pro platbu poplatků v EUR u PCT přihlášek

Upozorňujeme, že 1. 6. 2022 dojde ke změně banky a tedy se změní číslo účtu Úřadu průmyslového vlastnictví pro platbu poplatků v měně EUR u PCT mezinárodních přihlášek, podávaných prostřednictvím Úřadu jako přijímacího Úřadu.

Nový účet ÚPV platný od 1.6.2022 je u ČNB:

   Účet číslo 34534-21526001/0710

   IBAN CZ07 0710 0345 3400 2152 6001

   BIC CNBACZPP

Stávající číslo účtu u ČSOB je v provozu do 31.5.2022.

Po tomto datu je nutné mezinárodní přihlašovací a rešeršní poplatek pro řízení dle PCT zasílat výhradně na výše uvedený NOVÝ účet vedený u ČNB v měně EUR.

Informace o aktuální výši poplatků jsou k dispozici na stránkách ÚPV v sekci Vynálezy / Patenty – Přihlašování do zahraničí, nebo přímo na stránkách WIPO.

20. 4. 2022