Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Dne 1. listopadu 2021 vstoupily v platnost změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, které byly přijaty ve dnech 4. – 8. října 2021 na 55. zasedání Shromáždění Madridské unie v Ženevě. Nejvýraznější změnou je omezení možnosti ustanovení zástupce, a to výlučně v mezinárodní přihlášce nebo novým majitelem mezinárodního zápisu (nikoli v následném vyznačení jako dosud). Překlad textů je uveden v kapitole: Přihlašování do zahraničí, podkapitole: Mezinárodní ochranná známka. Dále WIPO připravilo nové verze formulářů pro různé žádosti, které najdete na adrese Forms Required for the International Registration of a Mark (wipo.int).

Zároveň upozorňujeme, že nadále je povinné užívání ELEKTRONICKÉ ADRESY PŘIHLAŠOVATELE I ZÁSTUPCE (pokud je ustanoven).