Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Zpětná vazba veřejnosti k modernizovanému právnímu rámci pro SPC

Evropská komise poskytuje možnost veřejnosti vyjádřit se k modernizovanému právnímu rámci pro dodatková ochranná osvědčení (SPC), a to aktuálně v termínu do 7. července 2023. Lhůta pro zasílání připomínek je prodlužována vždy o den do té doby, než budou přijaté návrhy k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Stávající systém SPC, který se v rámci předkládaného patentového balíčku modernizuje, se v reakci na jednotný patentový systém EU doplňuje o další dvě nová nařízení zavádějící jednotná SPC pro léčivé přípravky a pro přípravky na ochranu rostlin.

Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Připomínky k návrhům všech čtyř nařízení lze vložit přímo na uvedeném odkazu: Jednotný postup pro vydávání DOO u léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin