Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Zveřejnění příspěvků Veřejné konzultace Evropské komise k Seznamu sledování padělání a pirátství (Counterfeit and PiracyWatch List Report) k dalším připomínkám

Evropská komise zveřejnila příspěvky, které obdržela v rámci veřejné konzultace k Seznamu sledování padělání a pirátství 2022 (veřejná konzultace probíhala od 15. prosince 2021 do 14. února 2022).

Všechny zainteresované strany mohou zasílat své připomínky k příspěvkům do 5. dubna 2022 na e-mailovou adresu TRADE-COUNTERFEIT-AND-PIRACY-WATCH-LIST@ec.europa.eu. Cílem připomínek je poskytnout Komisi informace, které zúčastněné strany považují za důležité pro řádné posouzení předložených materiálů.