Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

10.11. – Mezinárodní strojírenský veletrh: Ochrana průmyslových práv a informační služby Úřadu průmyslového vlastnictví

ÚPV pořádá v rámci doprovodného programu České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu a v rámci Inovační strategie České republiky seminář:

Ochrana průmyslových práv a informační služby Úřadu průmyslového vlastnictví

V průběhu semináře se účastníci seznámí s pojmy průmyslová práva a duševní vlastnictví, s jednotlivými předměty průmyslověprávní ochrany, související legislativou a informacemi o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, požadavcích k udělení ochrany v ČR i zahraničí. V další části budou představeny volně přístupné databáze průmyslověprávních informací s ukázkami rešerší.

Seminář je určen pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti.

--Termín: 10. 11. 2021 od 9:00
--Místo: Česká národní expozice, pavilon P, č. stánku 060