Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

14. 12. – EPO online seminář: Rejstřík evropských patentů s jednotným účinkem

Dne 14. prosince 2023 od 10:30 do 11:30 se uskuteční online seminář „The Unitary Patent Register“, který pořádá Evropský patentový úřad.

Seminář bude věnován fungování Rejstříku evropských patentů s jednotným účinkem (The Unitary Patent Register), zejména tomu, jak v něm provádět rešerše a jak pracovat s jejich výsledky. Akce je určena mj. manažerům duševního vlastnictví, patentovým zástupcům a patentovým administrátorům, rešeršérům patentů, centrům transferů technologií, centrům patentových informací PATLIB a další zainteresované veřejnosti. Na semináři budou zodpovězeny dotazy k uvedenému rejstříku.

Registrace zdarma na seminář: Webinar Registration

Instruktážní video k vyhledávání evropských patentů s jednotným účinkem (UP) v Evropském patentovém rejstříku: NEW VIDEO! Unitary Patent Register - Different display views

Přehled patentových informací o evropských patentech s jednotným účinkem v databázích Evropského patentového úřadu: Unitary Patent information in patent knowledge

Stránky k evropskému patentu s jednotným účinkem: Unitary Patent

Stránky k Evropském patentovém rejstříku: European Patent Register