Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

15. 3. – Online seminář: Ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost. 

Program semináře:
*   Národní ochranná známka (povaha a účel ochranné známky, druhy ochranných známek, řízení o přihlášce ochranné známky, náležitosti přihlášky, překážky zápisné způsobilosti , detaily řízení, práva vlastníka ochranné známky, jejich porušení a vymáhání) 
*   Ochranná známka Evropské unie (řízení o ochranné známce EU, náležitosti přihlášky, podmínky zápisné způsobilosti, detaily řízení, konvergenční programy - Společná prohlášení.)

--Termín: 15. 3. 2023 od 9.30 h

Účast na semináři je zdarma.

Více informací (pdf, 120 kB)

Registrace