Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

22. 11. – Hybridní seminář: Aktuální evropská judikatura v duševním vlastnictví

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Český svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři "Aktuální evropská judikatura v duševním vlastnictví". Seminář se koná hybridní formou v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví a online.

Cílem semináře je seznámit posluchače s nejnovější rozhodovací praxí soudních i správních orgánů v oblasti práva duševního vlastnictví. Představen bude zejména praktický dopad vybraných rozsudků a rozhodnutí na danou oblast.

Seminář je určen všem zájemcům o oblast duševního vlastnictví a zejména pak institucím či profesním zástupcům zastupujícím před správními orgány či soudy.

Program:
- Nejnovější vývoj evropské rozhodovací praxe v IP
- Rozhodnutí praxe SDEU a Tribunálu
- Případové studie konkrétních rozhodnutí EUIP
- Vybraná rozhodnutí národních soudů členských států

--Termín: 22. 11. od 10.00 hodin
--Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví a online

Více informací (pdf, 177 kB)
Přihláška (docx, 16 kB)