Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví dovoluje pozvat k účasti na online semináři "Podnikový vynález - kdo má právo na patent?".

Cílem semináře je seznámit posluchače s nejdůležitějším aspektem při tvorbě duševního vlastnictví, a to stanovení, kdo má práva k výsledku tvůrčí činnosti. Nastavení interních procesů ve firmách a jiných institucích je často zanedbáváno a hrozí tak určovací spory. Představen bude teoretický i praktický pohled na danou oblast. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku se (zejména) technickou tvůrčí činností a její ochranou, jako jsou patentoví zástupci, specializovaní advokáti a pracovníci inovačních oddělení průmyslových podniků.

-- Kdy: 24. 3. 2021 od 10,00 hodin

Více informací (pdf, 157 kB)
Přihláška (docx, 25 kB)