Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) spolu s členskými státy oslaví i letos 26. dubna 2021 Světový den duševního vlastnictví. V tento dubnový den si připomínáme, že právě 26. dubna 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, která je významnou mezinárodní organizací v oblasti duševního vlastnictví. 

Cílem oslav je přispět ke zvýšení povědomí o významu systému ochrany duševního vlastnictví pro ochranu výsledků tvůrčí činnosti, inovací. Další informace ke Světovému dni duševního vlastnictví jsou zveřejněny na webových stránkách WIPO. 

Přehled událostí konaných při příležitosti oslav Světového dne duševního vlastnictví:

Webinář: For a People-centred e-Justice
Čas: 9:30 (CET)
Více informací a registrace 

Webinář: Enhancing the Quality of Intellectual Property (IP) Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Čas: 10:00 (CET)
Více informací a registrace