Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Konference o označeních původu a zeměpisných označeních

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Novinky v legislativním procesu ochrany zeměpisných označení (CHOP/CHZO)“, která se uskuteční dne 27. února 2024 v sídle Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1. Konferenci organizuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Evropskou komisí a Úřadem průmyslového vlastnictví. Odpolední část konference (13:00 - 16:00) je určena pro širokou veřejnost, zejména pro provozovatele potravinářských podniků a výrobce. Dozvíte se například co jsou zeměpisná označení, jaká je jejich přidaná hodnota, praktické informace pro žadatele o zápis v EU a ve světě a mnoho dalšího. Na závěr proběhne panelová diskuze, na níž budou výrobci sdílet praktické zkušenosti a své úspěšné příběhy. Více informací zde.

Účast je nutno potvrdit nejpozději do 10. 11. 2023 na e-mail: alena.svetlikova@mze.cz.