Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

28.-30. 11. – Online WIPO Mediation and Arbitration Workshop

Rádi bychom vás informovali, že Arbitrážní a mediační centrum WIPO pořádá online seminář o mediaci a arbitráži, který se uskuteční ve dnech 28.-30. listopadu 2023.

Program se bude skládat z prezentací, panelových diskusí a otázek a odpovědí na téma mezinárodní mediace a arbitráže a jejich přínosů pro spory týkající se duševního vlastnictví a technologií. Účastníci rovněž získají praktické informace o centru WIPO, pravidlech WIPO a pokyny pro efektivní vypracování doložek ADR. Seminář je určen pro mediátory, arbitry a právníky v oblasti duševního vlastnictví, podnikové právníky, patentové zástupce a zástupce pro ochranné známky a odborníky z oblasti podnikání, kteří se chtějí seznámit s postupy mezinárodní mediace a arbitráže.

Účast na semináři je bezplatná a registrace je nyní otevřena.

Program:  Online WIPO Mediation and Arbitration Workshop

Registrace: Webinar Registration - Zoom