Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Seminář WIPO na téma IP Gender Gap in the European region (31. 5. – 1. 6. 2022)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) pořádá online seminář na téma IP Gender Gap in the European region, který se bude konat ve dnech 31. května a 1. června 2022.

Jedná se o druhý ze série online seminářů na téma IP Gender Gap. První série se konala 12. a 14. října 2021 a týkala se regionu Severní a Jižní Ameriky.

Účelem semináře je zapojit příslušné zainteresované strany do inovačního ekosystému s cílem zvýšit povědomí o rozdílech mezi pohlavími v oblasti duševního vlastnictví, kvantitativně a kvalitativně je vyhodnotit a diskutovat o politikách a dalších slibných opatřeních k jejich řešení.

Seminář se skládá ze dvou panelů.

Program a další informace o tom, jak se připojit k jednotlivým panelům, jsou k dispozici na webových stránkách WIPO.