Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

8.- 10. 11. Online WIPO Workshop k mediacím a arbitrážím

Arbitrážní a mediační centrum WIPO pořádá 8. až 10. listopadu 2022 online Workshop k mediaci a arbitráži.

Program zahrnuje prezentace, panelové diskuse a otázky a odpovědi o podstatných složkách mezinárodní mediace a arbitráže, jakož i o jejich přínosu pro spory týkající se duševního vlastnictví a technologií. Účastníci rovněž získají praktické informace o úloze Centra WIPO, pravidlech WIPO pro ADR (odkaz WIPO ADR Rules) a praktické pokyny pro efektivní vypracování doporučených smluvních doložek WIPO a dohod o předložení (odkaz Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements).

Seminář je určen pro mediátory, arbitry a právníky v oblasti duševního vlastnictví, podnikové právníky, patentové zástupce, kteří se chtějí seznámit s mezinárodními mediačními a rozhodčími procesy.

Účast na semináři je bezplatná a registrace je otevřená v následujícím odkaze: Registration