Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnotě 20 milionů EUR, který byl vytvořen za účelem poskytnutí pomoci malým a středním podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví.

V rámci první výzvy bylo podáno 1204 žádostí o poskytnutí pomoci. Od 1. března do 31. března běží druhá výzva, v rámci které smí podniky podávat žádosti o poskytnutí pomoci i prostřednictvím patentových zástupců. 

Více informací můžete získat dne 9. 3. od 10,00 hodin, kdy proběhne webinář k SME Fund.