Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

17. 5. – Seminář: Evropský patent s jednotným účinkem (UP) a Jednotný patentový soud (UPC)

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Český svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři "Evropský patent s jednotným účinkem (UP) a Jednotný patentový soud (UPC)". Seminář se koná hybridní formou v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví a online.

Seminář je určen zejména patentovým zástupcům, advokátům nebo pracovníkům právních oddělení podniků, kteří se zabývají problematikou patentů (zejména evropských) a vymáháním práv z nich, včetně zrušovacích a určovacích řízení.

Program:
- Aktuální situace k očekávánému spuštění nového systému UP/UPC 1. 6. 2023.
- Evropský patent s jednotným účinkem (UP).
- Koexistence Evropských patentů s jednotným účinkem a Evropských patentů validovaných národně.
- Přechodná opatření Evropského patentového úřadu (EPO) od 1. 1. 2023.
- Jednotný patentový soud (UPC).
- Oznámení o vynětí z jurisdikce UPC (tzv. opt-out) a zpětvzetí vynětí, výmaz neoprávněného vynětí anebo výmaz neoprávněného zpětvzetí takového vynětí.
- Možnosti zastupování pro české patentové zástupce a advokáty před UPC.
- Praktické informace pro získání přístupu do Systému správy případů (CMS) u UPC.

--Termín: 17. 5. od 10.00 hodin
--Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví a online

Více informací (pdf, 186 kB)
Přihláška (docx, 16 kB)