Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž cena nepřekročí 500 000 Kč bez DPH, jsou dostupné na elektronickém tržišti – po rozkliknutí příslušného řádku v levém sloupci označeném symbolem „Id“ se objeví základní informace o zakázce.

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž cena překročí 500 000 Kč bez DPH, a veřejných zakázkách v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou dostupné na profilu zadavatele – pod odkazem „Seznam uzavřených zadávacích postupů“ je zapotřebí rozkliknout „Detail“ zadávacího postupu, kde jsou uvedeny nezbytné informace.

Informace o veřejných zakázkách v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je též možné dohledat ve Věstníku veřejných zakázek. Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj.