Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Nabídka a programy

Jsou jednou z hlavních činností Institutu. Jedná se především o jednodenní semináře a školení, zaměřené na aktuální problematiku průmyslového práva. Výjimečně mohou být tyto vzdělávací formy vícedenní.

 

Aktuální nabídka:

Semináře:

Jarní semináře pro veřejnost (pdf, 82 kB)

20. 2. Seminář k poskytování podpor na ochranu duševního vlastnictví z OP TAK (pdf, 401 kB)

23. 2. – Online seminář: Úvod do problematiky průmyslových práv (pdf, 98 kB)

28. 2. – Online seminář: Národní databáze patentů a užitných vzorů (pdf, 119 kB)

 1. 3. – Online seminář: Principy řízení o přihláškách technických řešení před Úřadem průmyslového vlastnictví (pdf, 79 kB)

7. 3. – Online seminář: Databáze Espacenet (pdf, 91 kB)

14. 3. – Online seminář: Databáze Patentscope (pdf, 73 kB)

15. 3. – Online seminář: Ochranné známky (pdf, 120 kB)

16. 3. – Online seminář: Národní databáze ochranných známek (pdf, 111 kB)

 

E-learningové kurzy:

TMClass tutorial -  Úřad ve spolupráci s EUIPO vytvořil video návod pro práci s databází TMClass. Dozvíte se v něm, jak s portálem TMClass, ktery je užitečným nástrojem pro třídění výrobků a služeb, pracovat, jaké nabízí možnosti a jak jej můžete využít při podání přihlášky ochranné známky.

Zkouška Specialista v oboru průmyslového vlastnictví :

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista v oboru průmyslového vlastnictví o 7. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ, kód: 39-011-T).

V případě zájmu o zkoušku doručte žádost (doc, 73 kB) o složení kvalifikační zkoušky na adresu:

Úřad průmyslového vlastnictví
Institut průmyslověprávní výchovy
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Zkouška probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací: Specialista v oboru průmyslového vlastnictví. Na zkoušku Vás může připravit dvouleté specializační studium v rozsahu 304 hodin. Absolvování tohoto studia není podmínkou ke složení zkoušky. Informace o požadavcích a průběhu zkoušky, která je zdarma, naleznete na webových stránkách Národního pedagogického institutu. 

Místo konání zkoušky: Úřad průmyslového vlastnictví

Telefon: 220 383 110

E-mail: zhanzalova@upv.gov.cz